W. ten Hoop over:
- Aanschaf kostbare goederen
- De voordelen van 'chippen'
- Google Glass en privacy
- Zwarte Piet
  
Column van W. ten Hoop, voorzitter PPvGvGV *)      

3 april 2013


Aanschaf kostbare goederen  

We worden door de regering (de premier voorop) opgeroepen vooral geld uit te gaan geven aan kostbare goederen. Als er voor ca.10 mrd. zou worden uitgegeven aan huizen, auto’s en andere grote aanschaffingen, zouden bezuinigingen à € 6 mrd. van de baan zijn. 

Het lijkt erop dat er niet of nauwelijks  wordt gereageerd op de oproep. De oorzaak is duidelijk. Er is geen enkele garantie dat er uiteindelijk niet toch bezuinigd moet worden.

Als er op één of andere manier kan worden geregeld dat burgers, die voldoende hebben uitgegeven aan bepaalde kostbare goederen, worden ontzien in het geval er toch bezuinigd zou moeten worden, kan dit het nodige vertrouwen scheppen. 


Het zou zo kunnen worden geregeld dat € 6 miljard rechtstreeks (inkomensafhankelijk) wordt geïnd als verplichte bijdrage aan de overheidsfinanciën (bijdrage overheidsfinanciën - BOF). 

Echter, wie facturen kan overleggen, die betrekking hebben de aanschaf van bepaalde goederen en diensten, heeft recht op een gegarandeerde korting op deze bijdrage.

Als iemand boven een bepaald bedrag aankopen heeft gedaan, kan het zelfs zo zijn dat dit voldoende is om de BOF volledig te compenseren. Gemiddeld zal het te besteden bedrag per hardwerkende Nederlander ongeveer uitkomen op € 1.500,00. De keuze is dan: 100% uitgeven aan jezelf of 60% rechtstreeks afdragen aan de staat.

Kopen, Kopen, kopen … om de BOF te ontlopen


Natuurlijk zullen er mensen zijn voor wie het haast onmogelijk is de BOF te ontlopen door kostbare goederen te kopen. De keuze is dan het financieren van nuttige projecten of toch maar 60% rechtstreeks over te maken aan de overheid .     


! Reageren via ons
gastenboek

 

Collumn van W. ten Hoop, voorzitter PPvGvGV *)  

15 juni 2013


De voordelen van 'chippen'  


Bij dieren is het al heel normaal dat er gechipt wordt. Voor de enkeling, die niet weet wat dat is, even een korte uitleg. Om dieren individueel te kunnen herkennen kan  een chip ter grote van een rijstkorrel permanent onderhuids worden ingebracht. Er zijn allerlei relevante gegevens in de chip vastgelegd. Deze gegevens kunnen met een speciaal apparaat, de 'chiplezer', worden gelezen. 


Als de chip ook bij mensen zou worden ingebracht zou het leven er een stuk eenvoudiger op kunnen worden. Er wordt hier en daar al geëxperimenteerd met deze methode van persoonsherkenning maar het wordt nog niet op grote schaal toegepast. Er zijn natuurlijk ook nadelen maar als je erover nadenkt zijn er vooral grote voordelen van te verwachten.


Technisch is persoonsherkenning door gebruik te maken van chips een leuk project. De 'hardware' is al lang in gebruik voor andere doeleinden dus vroeg of laat zal het de gewoonste zaak van de wereld zijn. Het is vooral de toepassing die nog in de kinderschoenen staat. Buiten het fysieke ongemak van het inbrengen van de chip zijn er nog wel wat bezwaren aan te dragen. Laten we nu even naar de voordelen kijken.

Zou het niet aardig zijn als automaten u direct herkennen en daarop hun werking afstemmen? Het begint al met de gebruiksvriendelijkheid. De automaat leest uw chip uit zodra u zich binnen een bepaalde afstand van het apparaat bevindt.  Daarna kan het apparaat u persoonlijk begroeten op de manier zoals u dat zelf heeft aangegeven en beleefd vragen wat er voor u gedaan kan worden. Dit kan natuurlijk van alles zijn.

 


Boodschappen doen

Bij het boodschappen doen kan de chip ervoor zorgen dat u wordt herkend en op het display van uw winkelwagen staan onmiddellijk de boodschappen aangegeven die u nodig zou kunnen hebben. Het navigatiesysteem wijst de weg naar de schappen waar u uw boodschappen kunt vinden. Op het display kunt u direct zien met welke artikelen u het wagentje heeft gevuld. Inclusief allerlei relevante details zoals prijs, gewicht en het totaalbedrag. U hoeft nu alleen nog maar door de uitgang naar buiten te lopen en het te betalen totaalbedrag wordt automatisch afgeschreven van uw bankrekening. Voor wie dat wil kan het winkelwagentje ook nog een kassabon printen. Deze manier van winkelen maakt diefstal door klanten zo goed als onmogelijk.  Criminaliteit

Het opsporen van criminaliteit wordt een fluitje van een cent want door het plaatsen van voldoende sensors is in principe elke vierkante meter te beveiligen. De signalering van een overtreding kan in bepaalde gevallen direct centraal worden opgeslagen. Afhankelijk van de ernst van de geregistreerde overtreding kunnen direct maatregelen worden genomen. 

Toegangscontrole bij o.a. winkels, theaters en stations kan sterk worden vereenvoudigd door de aan de chip gekoppelde gegevens af te lezen. Als deze gegevens aangeven dat de betreffende persoon recht heeft op toegang, zal er via een speciale draaideur toegang mogelijk zijn. Wie wordt toegelaten kan vervolgens via een groot scherm persoonlijk worden verwelkomd. Toegang kan echter ook worden geweigerd op grond van bepaalde negatieve gegevens die zijn gekoppeld aan de betreffende chip. De draaideur is uitgerust met een halfrond meedraaiend element en is zo geconstrueerd dat geweigerde personen onmiddelijk weer op straat staan. 

Voor techneuten zijn alle chipgerelateerde projecten heel uitdagend (lees leuk) om uit te voeren dus voor je het weet lopen we allemaal gechipt rond. 


! Reageren via ons gastenboek


Collumn van W. ten Hoop, voorzitter PPvGvGV *)   

23 augustus 2013


Google Glass en privacy  

Een prachtige uitvinding, 'Google Glass'. Er zijn echter wat minpuntjes. Als iemand in de directe omgeving opduikt met een dergelijke voorzienig is het niet direct vast te stellen òf en hoe er gebruik van wordt gemaakt. Als het duidelijk is dat er iets met het apparaat wordt vastgelegd in beeld en geluid is het nog niet duidelijk wat er vervolgens met deze informatie wordt gedaan.

Het is voor te stellen dat iemand zichzelf zomaar, zonder vooraf te zijn ingelicht, in verschillende media ziet verschijnen. Deze situatie kan onaangename gevolgen hebben.


'Blurdienst'

Gezichtsherkenning is ook al in een vergevorderd stadium. Het is voor te stellen dat er een 'app' of iets dergelijks komt waarmee iemand een afbeelding van zijn gezicht  kan invoeren via een 'webcam' of iets dergelijks. Er zou dan een mogelijkheid moeten zijn om het betreffende gezicht in een foto of filmpje 'real time' te 'blurrren' zodat het niet kan worden herkend. 

Om de zaak iets te verfijnen zou,  na het vragen van toestemming bij de blurdienst, het gezicht expliciet gebruikt mogen worden in bepaalde gevallen. Als een gezicht onverhoopt niet herkend wordt is dat ook geen probleem omdat het gezicht dan waarschijnlijk toch onherkenbaar is. 

Er kan wel een nieuw probleem ontstaan: "Wat doet de 'blurdienst' met de afbeelding van je gezicht?".

 

! Reageren via ons gastenboek   


Collumn van W. ten Hoop, voorzitter PPvGvGV *)  

24 oktober 2014

Zwarte Piet
(en natuurlijk Sinterklaas)  

Dat er in de hele discussie over het onderwerp 'Zwarte Piet' geen plaats is voor alle mensen die, ongeacht de huidskleur,'Piet' heten is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. In de Sinterklaastijd kun je ook maar beter geen Piet heten. Alle amateurcabaretiers in je omgeving zullen snedige opmerkingen plaatsen met de gedachte uiterst origineel uit de hoek te komen. En dat terwijl het ondertussen vrijwel onmogelijk is geworden nog iets te zeggen dat de betreffende 'Piet' nog nooit heeft gehoord. Iedereen die Piet heet kan in Sinterklaastijd ervaren dat hij
wordt gepest en als dom wordt afgetekend. Mochten er donkere mensen zijn, die Piet heten, lopen die zelfs het risico dubbel getroffen te worden.

Er is misschien toch wat voor te zeggen, dat het wat vreemd is dat alle zwarte helpers 'Piet' heten. Geen enkel probleem om met verschillende namen te gaan werken voor iedere donkere medewerker persoonlijk.


Slachtoffer

Ik zou mijzelf trouwens slachtoffer kunnen noemen van André van Duin's fantasiefiguur 'Willempie'. De periode dat van Duin succes had met dit liedje dacht iedereen in mijn omgeving geestig te zijn door luid 'Willempie' te roepen als ik in de buurt was. Met de beste wil van de wereld kon ik mij daar niet aan storen want het ging gewoon niet over mij. Het ging over het personage 'Willempie' uit het liedje. Behalve de naam was er geen enkele overeenkomst, Ik heb bijvoorbeeld nooit zo'n antieke bromfietshelm op m'n hoofd gehad. Trouwens, ik heb niet de indruk
dat alle roepende grapjassen ook maar het geringste kwaad in de zin hadden. 


Sinterklaasfeest

Dat even gezegd hebbende, over naar de huidige praktijk van het Sinterklaasfeest. Tegenwoordig kunnen Sinterklaas en Zwarte Piet worden gezien als gelijkwaardige partners die een soort sprookje tot leven brengen. Het is op het ogenblik zelfs min of meer gebruikelijk dat de Pieten Sinterklaas voortdurend in de maling nemen. Sinterklaas wordt veelal neergezet als een seniele oude man die zich niet scheert. We kunnen de Pieten dan ook beschouwen als een soort mantelzorgers. 


Onherkenbaar

Absolute voorwaarde voor een geslaagd Sinterklaasfeest is dat zowel Sinterklaas als de Pieten onherkenbaar zijn. Ook het rare taaltje van de Pieten draagt alleen maar bij aan de onherkenbaarheid. Het zou misschien ondertussen handig zijn om een raar taaltje te bezigen dat niet te veel lijkt op een bestaand dialect of accent. Aan de stem mogen Sinterklaas noch Zwarte Piet worden herkend. Het moeten dus figuren blijven die niet gemakkelijk herkend worden door de gelovige kinderen. 


Niet zwart

Oh, ja nog even dit: Er zijn plannen om het uiterlijk van Zwarte Piet te wijzigen. Piet zou niet meer zwart of bruin mogen zijn maar blank met roetvegen. Dat betekent dan automatisch dat mensen met een van nature bruine huidskleur geen Zwarte Piet meer mogen zijn. Als dat geen discriminatie is ...


Komen we dan nooit van Zwarte Piet af?

Het lijkt onbegonnen werk Zwarte Piet af te schaffen met wettelijke maatregelen. De regering en Raad van State vinden dat het niet hun taak is om te bepalen of Zwarte Piet moet worden verboden. Het uiterlijk van Zwarte Piet aanpassen zien de tegenstanders van Zwarte Piet ook niet als een optie. De enige manier om ervoor te zorgen dat Zwarte Piet verdwijnt is het afschaffen van het hele Sinterklaasfeest. 

Er zullen waarschijnlijk met succes rechtszaken kunnen worden aangespannen tegen het fenomeen Sinterklaas als zodanig. Er is namelijk sprake van grootschalige misleiding *) en bedrog jegens kinderen. Iemand bedriegen mag gewoon niet. Het kan toch niet zo zijn dat iedereen er maar op los kan liegen als het Sinterklaas betreft. Dit gedrag zou  juridisch keihard moeten worden aangepakt. Sinterklaas weg en als bijvangst geen Zwarte Pieten meer. Case closed.

*) misleiding: Opzettelijk en geslaagde poging een onjuiste indruk te geven. 

 

! Reageren via ons gastenboek  

 

 

 *) PPvGvGvV (Politieke Partij voor Gebruik van Gezond Verstand).

  Partijvoorzitter: Dhr. W ten Hoop.  

De PPvGvGV is een jonge ambitieuze partij met een gestaag groeiende aanhang.

De partij streeft naar de invoering van de allernieuwste vormen van democratie.

Het probleem is niet dat er onvoldoende gezond verstand wordt gebruikt maar te veel ongezond verstand (door de eeuwen heen).

Daar gaat de PPvGvGV verandering in brengen. 
De PPvGvGV maakt zich sterk voor een verstandig Nederland.

In deze en volgende columns zal de partijvoorzitter regelmatig ontwikkelingen verstandig bespreken.